Zber papiera

Obecný úrad v Dolnom Vadičove oznamuje občanom, že dňa 27. marca 2023 / t.j. pondelok / v čase od 15,30 hod. do 15,50 hod. sa uskutoční zber papiera. Za odovzdaný papier každý dostane hygienické vreckovky , toaletný papier, alebo papierové kuchynské utierky. Papier si treba zviazať do balíka aby sa dal odvážiť. Nezbierajú sa tvrdé obaly z kníh a kartónové obaly .

 

Harmonogram zberu :
15,30 pred obecným úradom
15,40 pred predajňou potravín JEDNOTA
15,50 na dolnej autobusovej zastávke