Zmluvy

 

Názov tlačiva

odkaz na súbor

Zmluva o poskytnutí dotácie --> otvoriť / stiahnúť <--
Nájomná zmluva --> otvoriť / stiahnúť <--
Záložná zmluva s MD SR --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Pontis --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluvy k bytom č.12 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluvy k bytom č.11 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluvy k bytom č.10 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluvy k bytom č.9 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluvy k bytom č.8 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluvy k bytom č.7 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluvy k bytom č.6 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluvy k bytom č.5 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluvy k bytom č.4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluvy k bytom č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluvy k bytom č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluvy k bytom č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
MŠ - vzdelávanie --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva 500_124_2021 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva 500_126_2021 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok č. 5 k zmlzve o dielo 1 2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0038 PRB 2021 ... tech. vybavenosti --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0037 PRB 2021 ... nájomných bytov --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok č. 1 k zmluve o úvere č. 500 126 2021 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok č. 1 k zmluve o úvere č. 500 124 2021 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda UPSVaR --> otvoriť / stiahnúť <--
D O H O D A č. 22/25/010/33 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok ku zmluve č.4 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Dodatok ku zmluve --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zmluva o dotácii --> otvoriť / stiahnúť <--
 Darovacia zmluva IVECO --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok ku zmluve o ter. úvere č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok ku zmluve o ter. úvere č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zmluva DHZ --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - Ozaniak č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - Ozaniak č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - Ozaniak č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - Ozaniak č.4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - Ozaniak č.5 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - Ozaniak č.6 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok 3 k zmluve o dielo č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok 3 k zmluve o dielo č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok 1/1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok 1/2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok 1/3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok 1/4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda UoZ par. 10 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda UoZ par. 12 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok č. 1 k zmluve kamerový systém - 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok č. 1 k zmluve kamerový systém - 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok č. 2 k zmluve kamerový systém - 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok č. 2 k zmluve kamerový systém - 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok č. 3 k zmluve kamerový systém - 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok č. 3 k zmluve kamerový systém - 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok č. 3 k zmluve kamerový systém - 3 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Dodatok č. 3 k zmluve kamerový systém - 4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.1/2020 - č1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.1/2020 - č2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok k zmluve č. 740, č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok k zmluve č. 737, č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Dodatok k zmluve č. 740 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok k zmluve č. 737 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o Elektronickej službe Business24 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o záruke č. 740/CC/21 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o záruke č. 737/CC/21 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o Balíkovom účte --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva na poskytovanie mob.služby Moja obec --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva na zber použitých jedlých olejov a tukov --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva ŽSK izba starých materí --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluvu o poskytnutí dotácie na obstaranie 12 nájomných bytov --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie tech. vybavenosti --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva Juričkova --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o úvere zo ŠFRB 2 - č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o úvere zo ŠFRB 2 - č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o úvere zo ŠFRB 1 - č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o úvere zo ŠFRB 1 - č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva DHZ č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva DHZ č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva DHZ č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva DHZ č.4 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Nadácia Pontis 2021 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 1/2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zmluva - ranč --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o sluzbe MOM --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zmluva - Jastraban --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva 12_2020 - c.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva 12_2020 - c.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda UoZ c2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda UoZ c1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Darovacia zmluva Marman --> otvoriť / stiahnúť <--
Darovacia zmluva Podolák --> otvoriť / stiahnúť <--
Darovacia zmluva Ozaniak --> otvoriť / stiahnúť <--
Darovacia zmluva Hartinik --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o terminovanom úvere č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o terminovanom úvere č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o terminovanom úvere č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o vydaní certifikátu č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o vydaní certifikátu č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č.4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zmluva 09/2020 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - stavebný dozor c.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - stavebný dozor c.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo 1/2020 - č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo 1/2020 - č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí prostriedkov DPO SR č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí prostriedkov DPO SR č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí prostriedkov DPO SR č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí prostriedkov DPO SR č.4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok k zmluve - verejné priestranstvo č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok k zmluve - verejné priestranstvo č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zod. osoby - GDPR --> otvoriť / stiahnúť <--
Darovacia zmluva č.1 - BUKOV --> otvoriť / stiahnúť <--
Darovacia zmluva č.2 - BUKOV --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie z úradu vlády SR - r. v. p. p. OcÚ --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie z roz. rezervy predsedu vlády SR --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prís. z PPA - k.s. --> otvoriť / stiahnúť <--
Kúpa parcely 640/6 - č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Kúpa parcely 640/6 - č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Kúpa parcely 640/6 - č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Poistná zmluva UNIQA --> otvoriť / stiahnúť <--
 Poistná zmluva GENERALI --> otvoriť / stiahnúť <--
Ddodatok k zmluve T-COM --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva ŽSK pridelenie dotácie na obnovenie cintorína --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva ŽSK o poskytnutí dotácie hasičský šport --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov DHZ --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dodávke ovocia MŠ --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zmluva nadácia EPH --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok k zmluve o preprave a zneškodňovaní odpadu --> otvoriť / stiahnúť <--
 Dodatok k licenčnej zmluve --> otvoriť / stiahnúť <--
Darovacia zmluva nadácia TESCO --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - lesný hospodár --> otvoriť / stiahnúť <--
Poskytovanie služby BOZP - č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Poskytovanie služby BOZP - č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Poskytovanie služby BOZP - č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Poskytovanie služby BOZP - č.4 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Dodatok k zmluve --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - audit č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - audit č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - audit č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - audit č.4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - audit č.5 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - audit č.6 --> otvoriť / stiahnúť <-- 
Zmluva o dielo - hasičská zbrojnica č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo - hasičská zbrojnica č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo - hasičská zbrojnica č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo - hasičská zbrojnica č.4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo - hasičská zbrojnica č.5 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - športový deň hasišská športová súťaž č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - športový deň hasišská športová súťaž č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - športový deň hasišská športová súťaž č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - športový deň hasišská športová súťaž č.4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - športový deň hasišská športová súťaž č.5 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - stavebné úpravy a modernizácia HZ č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - stavebné úpravy a modernizácia HZ č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - stavebné úpravy a modernizácia HZ č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - stavebné úpravy a modernizácia HZ č.4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - stavebné úpravy a modernizácia HZ č.5 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - stavebné úpravy a modernizácia HZ č.6 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - rozšírenie verejného priestranstva č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - rozšírenie verejného priestranstva č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - rozšírenie verejného priestranstva č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - rozšírenie verejného priestranstva č.4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - rozšírenie verejného priestranstva č.5 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - folklorne popoludnie č.1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - folklorne popoludnie č.2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - folklorne popoludnie č.3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva - folklorne popoludnie č.4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Kúpna zmluva cesta - 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Kúpna zmluva cesta - 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Kúpna zmluva cesta - 3 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Dodatok k zmluve o zbere kuchynského odpadu --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva DPO 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva DPO 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva DPO 3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva DPO 4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o spoluprci OZV ELEKOS 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o spoluprci OZV ELEKOS 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o spoluprci OZV ELEKOS 3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o spoluprci OZV ELEKOS 4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o spoluprci OZV ELEKOS 5 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o spoluprci OZV ELEKOS 6 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o spoluprci OZV ELEKOS 7 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o spoluprci OZV ELEKOS 8 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o spoluprci OZV ELEKOS 9 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo preprava a znekodovanie odpadu 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo preprava a znekodovanie odpadu 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo preprava a znekodovanie odpadu 3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo preprava a znekodovanie odpadu 4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo preprava a znekodovanie odpadu 5 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo PHSR 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo PHSR 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo PHSR 3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo PHSR 4 --> otvoriť / stiahnúť <--
RKZ 1 --> otvoriť / stiahnúť <--
RKZ 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
RKZ 3 --> otvoriť / stiahnúť <--
RKZ 4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok k zmluve T-COM c1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok k zmluve T-COM c2 --> otvoriť / stiahnúť <-- 
Dohoda o splatkach 10001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda o splatkach 20001 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Protokol SSE 0001 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zmluva SSE 100001 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zmluva SSE 90001 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zmluva SSE 80001 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zmluva SSE 70001 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zmluva SSE 60001 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zmluva SSE 50001 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zmluva SSE 40001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva SSE 30001 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zmluva SSE 20001 --> otvoriť / stiahnúť <--
 Zmluva SSE 10001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva Žilinský samosprávny kraj --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva kultúra 10001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva kultúra 20001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva kultúra 30001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva kultúra 40001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva kultúra 50001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Kúpna zmluva 10001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Kúpna zmluva 20001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Kúpna zmluva 30001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva šport 10001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva šport 20001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva šport 30001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva šport 40001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva šport 50001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o zriadení vecného bremena1001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o zriadení vecného bremena2001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o zriadení vecného bremena3001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o zriadení vecného bremena4001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o zriadení vecného bremena5001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o zriadení vecného bremena6001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok k zmluve Č. 01/2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
ZMLUVA O DIELO Č. 01/2017 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o technickej pomoci 10001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o technickej pomoci 20001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o technickej pomoci 30001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o technickej pomoci 40001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o technickej pomoci 50001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo 10001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo 20001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo 30001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo 40001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo 50001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo 60001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo 70001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo 80001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo 90001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo 100001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo 110001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo 120001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo 130001 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva č. 26 578 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR-4 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva č. 26 578 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR-3 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva č. 26 578 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR-2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva č. 26 578 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR-1 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva ZSV1105201501 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva ZSV1105201501 --> otvoriť / stiahnúť <--
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam --> otvoriť / stiahnúť <--
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam --> otvoriť / stiahnúť <--
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam --> otvoriť / stiahnúť <--
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie - ŽSK --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie - ŽSK --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie - ŽSK --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie - ŽSK --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o výpožičke č. KRHZ - ZA - R - 624-004/2015 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o výpožičke č. KRHZ - ZA - R - 624-004/2015 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o výpožičke č. KRHZ - ZA - R - 624-004/2015 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o výpožičke č. KRHZ - ZA - R - 624-004/2015 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o výpožičke č. KRHZ - ZA - R - 624-004/2015 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o výpožičke č. KRHZ - ZA - R - 624-004/2015 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o výpožičke č. KRHZ - ZA - R - 566-023/2015 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o výpožičke č. KRHZ - ZA - R - 566-023/2015 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o výpožičke č. KRHZ - ZA - R - 566-023/2015 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o výpožičke č. KRHZ - ZA - R - 566-023/2015 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o výpožičke č. KRHZ - ZA - R - 566-023/2015 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o výpožičke č. KRHZ - ZA - R - 566-023/2015 --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1414 o zabezpečení zberu,prepravy
a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
--> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1414 o zabezpečení zberu,prepravy
a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 16/2015/§ 54 - ŠnZ --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 16/2015/§ 54 - ŠnZ --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 16/2015/§ 54 - ŠnZ --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 16/2015/§ 54 - ŠnZ --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 16/2015/§ 54 - ŠnZ --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 16/2015/§ 54 - ŠnZ --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 16/2015/§ 54 - ŠnZ --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 16/2015/§ 54 - ŠnZ --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 16/2015/§ 54 - ŠnZ --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 16/2015/§ 54 - ŠnZ --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 16/2015/§ 54 - ŠnZ --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 16/2015/§ 54 - ŠnZ --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o nájme --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o nájme --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o nájme --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o nájme --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o nájme --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o nájme --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí grantu č. NT15_15 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí grantu č. NT15_15 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí grantu č. NT15_15 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí grantu č. NT15_15 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí grantu č. NT15_15 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo č. 01/2015 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo č. 01/2015 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo č. 01/2015 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo č. 01/2015 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo č. 01/2015 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach pre MŠ --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach pre MŠ --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva č. 5/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva č. 5/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva č. 5/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva č. 5/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva č. 5/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva č. 5/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva č. 5/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
--> otvoriť / stiahnúť <--
Mandátna zmluva o verejnom obstarávaní --> otvoriť / stiahnúť <--
Mandátna zmluva o verejnom obstarávaní --> otvoriť / stiahnúť <--
Mandátna zmluva o verejnom obstarávaní --> otvoriť / stiahnúť <--
Mandátna zmluva o verejnom obstarávaní --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach pre MŠ --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo, preprava a zneškodňovanie kuchynského odpadu --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo, preprava a zneškodňovanie kuchynského odpadu --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo, preprava a zneškodňovanie kuchynského odpadu --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo, preprava a zneškodňovanie kuchynského odpadu --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo, preprava a zneškodňovanie kuchynského odpadu --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo, preprava a zneškodňovanie kuchynského odpadu --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytovaní služieb - zverejňovanie dokumentov
týkajúcich sa zverejňovania zákaziek
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytovaní služieb - zverejňovanie dokumentov
týkajúcich sa zverejňovania zákaziek
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytovaní služieb - zverejňovanie dokumentov
týkajúcich sa zverejňovania zákaziek
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytovaní služieb - zverejňovanie dokumentov
týkajúcich sa zverejňovania zákaziek
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie zo Žilinského samosprávneho kraja --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie zo Žilinského samosprávneho kraja --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie zo Žilinského samosprávneho kraja --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie zo Žilinského samosprávneho kraja --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí grantu --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí grantu --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí grantu --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí grantu --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí grantu --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok k Zmluve o dodávku plynu --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok k Zmluve o dodávku plynu --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok k Zmluve o dodávku plynu --> otvoriť / stiahnúť <--
Dodatok k Zmluve o dodávku plynu --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva SLOVGRAM --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva SLOVGRAM --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie zo Žilinského samosprávneho kraja --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie zo Žilinského samosprávneho kraja --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie zo Žilinského samosprávneho kraja --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie zo Žilinského samosprávneho kraja --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho
fondu formou dotácie na projekt: Revitalizácia verejného
priestranstva - Vytvorenie oddychovej zóny
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho
fondu formou dotácie na projekt: Revitalizácia verejného
priestranstva - Vytvorenie oddychovej zóny
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho
fondu formou dotácie na projekt: Revitalizácia verejného
priestranstva - Vytvorenie oddychovej zóny
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho
fondu formou dotácie na projekt: Revitalizácia verejného
priestranstva - Vytvorenie oddychovej zóny
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho
fondu formou dotácie na projekt: Revitalizácia verejného
priestranstva - Vytvorenie oddychovej zóny
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho
fondu formou dotácie na projekt: Revitalizácia verejného
priestranstva - Vytvorenie oddychovej zóny
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho
fondu formou dotácie na projekt: Revitalizácia verejného
priestranstva - Vytvorenie oddychovej zóny
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho
fondu formou dotácie na projekt: Revitalizácia verejného
priestranstva - Vytvorenie oddychovej zóny
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho
fondu formou dotácie na projekt: Revitalizácia verejného
priestranstva - Vytvorenie oddychovej zóny
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho
fondu formou dotácie na projekt: Revitalizácia verejného
priestranstva - Vytvorenie oddychovej zóny
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho
fondu formou dotácie na projekt: Revitalizácia verejného
priestranstva - Vytvorenie oddychovej zóny
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dielo --> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred
povodňami na vodných tokoch Vadičovský potok
--> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred
povodňami na vodných tokoch Vadičovský potok
--> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 3/2013 o podmienkach vykonávania
menších obecných služieb organizovaných obcou
--> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 3/2013 o podmienkach vykonávania
menších obecných služieb organizovaných obcou
--> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 3/2013 o podmienkach vykonávania
menších obecných služieb organizovaných obcou
--> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 3/2013 o podmienkach vykonávania
menších obecných služieb organizovaných obcou
--> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 3/2013 o podmienkach vykonávania
menších obecných služieb organizovaných obcou
--> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 3/2013 o podmienkach vykonávania
menších obecných služieb organizovaných obcou
--> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 3/2013 o podmienkach vykonávania
menších obecných služieb organizovaných obcou
--> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 3/2013 o podmienkach vykonávania
menších obecných služieb organizovaných obcou
--> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 3/2013 o podmienkach vykonávania
menších obecných služieb organizovaných obcou
--> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 3/2013 o podmienkach vykonávania
menších obecných služieb organizovaných obcou
--> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 3/2013 o podmienkach vykonávania
menších obecných služieb organizovaných obcou
--> otvoriť / stiahnúť <--
Dohoda č. 3/2013 o podmienkach vykonávania
menších obecných služieb organizovaných obcou
--> otvoriť / stiahnúť <--
Kúpna zmluva č. 1/2012 --> otvoriť / stiahnúť <--
Kúpna zmluva č. 1/2012 --> otvoriť / stiahnúť <--
Kúpna zmluva č. 1/2012 --> otvoriť / stiahnúť <--
Kúpna zmluva č. 1/2012 --> otvoriť / stiahnúť <--
Mandátna zmluva --> otvoriť / stiahnúť <--
Mandátna zmluva --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o odbere kuchynského odpadu pre kožušinové zvieratá --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o odbere kuchynského odpadu pre kožušinové zvieratá --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva na dodanie zbernej nádoby na
obnosené a nepotrebné šatstvo a textil
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o poskytnutí dotácie z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
--> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dodávke tovaru pre MŠ - ŠJ --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o dodávke tovaru pre MŠ - ŠJ --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o termínovanom úvere č. 02/029/12 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o termínovanom úvere č. 02/029/12 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o termínovanom úvere č. 02/029/12 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o termínovanom úvere č. 02/029/12 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o termínovanom úvere č. 02/029/12 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o termínovanom úvere č. 02/029/12 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o termínovanom úvere č. 02/029/12 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o termínovanom úvere č. 02/029/12 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere. Dodatok č. 2 --> otvoriť / stiahnúť <--
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere --> otvoriť / stiahnúť <--
Darovacia zmluva KRPZ-ZA-EO4-28-052/2012 --> otvoriť / stiahnúť <--
Darovacia zmluva KRPZ-ZA-EO4-28-052/2012 --> otvoriť / stiahnúť <--