Stavebný úrad


Každá stavba je niečím charakteristická a vyžaduje si osobitný prístup - preto najskôr kontaktujte náš stavebný úrad...

 

Sídlo: Družstevná 1052/2, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Kontakt: Ing. Katarína Vachálková, tel.č. 4339350

Čo vybavíte na stavebnom úrade: ohlásenia drobnej stavby, výrub stromov, doklady nutné k vydaniu stavebného povolenia

 

 
Názov tlačiva
Odkaz na súbor
Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia --> otvoriť / stiahnúť <--
Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonaní odborného dozoru --> otvoriť / stiahnúť <--
Žiadosť o predlženie lehoty výstavby --> otvoriť / stiahnúť <--
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia --> otvoriť / stiahnúť <--
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby --> otvoriť / stiahnúť <--
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udr. prác --> otvoriť / stiahnúť <--
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby --> otvoriť / stiahnúť <--
Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti --> otvoriť / stiahnúť <--
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia --> otvoriť / stiahnúť <--
Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia --> otvoriť / stiahnúť <--
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením --> otvoriť / stiahnúť <--