Hasiči

 

Dobrovoľný hasičský zbor

Podľa kroniky obce Dolný Vadičov hasičský zbor bol založený v roku 1927. Založenie Dobrovoľného hasičského zboru dokumentuje kronikár obce v roku 1927 takto: „Človek si častokrát zúfa v nešťastí a príde blížny a pomôže, veď i on cíti s ním. I u nás sa našli obetaví ľudia, ktorí ochotne vstúpili do hasičského zboru. Zbor toho času mal 14 ľudí. Od roku 1927 vlastnili ručnú striekačku.

Prvýkrát sa potreba členov Hasičského zboru prejavila v roku 1933, kedy pomáhali pri hasení požiaru v miestnej škole.

Ďalej v roku 1943 sa obcou prehnal silný vietor, bola veľmi silná povodeň, zrútil sa starý most, vietor povyvracal veľa stromov v horách, nevyčísliteľné škody vznikli za Ľadonhorou – uvádza sa v kronike.

Požiarna výzbroj a výstroj bola uložená v drevenej šope vo dvore bývalej drevenej školy, ktorá od roku 1948 slúžila ako rodinný dom Mikuláša Pakanca /otec Jozefa Pakanca/. V roku 1948 Hasičský zbor získal motorovú striekačku PS – 6. O pridelenie výkonnejšej motorovej striekačky PS 8 sa v roku 1957 pričinili Karol Rajdík a vtedajší okresný predseda Emil Macášek. Členovia v tom istom roku postavili prvú požiarnu zbrojnicu, ktorú v roku 1974 zväčšili.

V roku 1974 sa požiarna technika rozšírila o motorovú striekačku PPS 12 s príslušenstvom, ako aj motorové vozidlo RND, ktoré bolo presunuté z obce Makov, avšak v zlom technickom stave. Neskôr obec obdržala ďalšie motorové vozidlo AERO – PRAGA, tzv. Barborka, ktoré určitú dobu slúžilo organizácii, no neskôr pre zlý technický stav bolo vyradené do šrotu. V roku 1988 sa počet členov DPZ zvýšil na 66 mužov a 9 žien. Vytvorené boli 3 požiarne družstvá, ktoré sa zúčastňovali rôznych akcií v požiarnickom športe.

Členovia DHZ sa aktívne zúčastňovali pomocných stavebných prác pri výstavbe chaty Ľadonhory , obchodného zariadenia a iných akcií pri budovaní obce. V súčasnosti má Dobrovoľný hasičský zbor 52 členov, z toho je 50 mužov a 2 ženy. Vďaka statočným a obetavým občanom, ktorí zasvätili svoj život práci, neváhajúc obetovať kus svojho života pre spokojnosť a bezpečnosť našich spoluobčanov.

Práca hasiča je veľmi významná, pretože ju možno prejaviť nielen slovom, ale aj skutkom. Hasič je pri svojej práci človekom v tom najlepšom slova zmysle, veď nielenže pomáha zachrániť hodnoty a majetok, no neraz nasadzuje aj vlastný život, aby zachránil život iným.

Aktuálne informácie o DHZ môžete získať na Facebooku: FACEBOOK-DHZ