O Z N Á M E N I E

hlavicka obce 600px

 

Obecný úrad v Dolnom Vadičove oznamuje občanom, že si môžu prísť zaplatiť:

-         Daň z nehnuteľnosti na rok 2018

-         Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2018

-         Daň za psa za rok 2018

Tieto platby môžete vykonať na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove, od 9. apríla 2018 v čase:

-         od 7.00 hod – 11.30 hod.

-         od 12.30 hod – 15.00 hod.