Oznam o zdržiavaní sa v priestoroch MŠ

Upozorňujeme mládež, ktorá sa pravidelne zdržiava v areáli MŠ, aby sa v detskom a športovom areáli zásadne udržiaval poriadok a čistota.

V celom areáli sa zakazuje hlučne a vulgárne správať, ničiť majetok, voľne zahadzovať odpadky a znečisťovať životné prostredie.

Vo večerných hodinách je prísny zákaz zdržiavať sa v celom areáli .

Za nedodržanie a nerešpektovanie poriadku, taktiež nerešpektovanie pokynov starších, bude vstup do areálu zakázaný.