Oznámenie o možnosti oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia

 

Potrebné informácie nájdete v dokumentoch: