Program " Školské ovocie "

andersen

 

je projektom, ktorý podporuje pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Do našej škôlky v Dolnom Vadičove budeme v rámci programu týždenne dostávať porciu ovocia a čerstvej ovocnej šťavy pre každé dieťaťa.

Na projekte spolupracujeme s firmou Bukov veľkoobchod ovocie a zelenina v Čadci.

Ciele programu:

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
  • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

 

2019Valentnsky ples