Oznam Farského úradu Horný Vadičov

Sväté omše budú v čase uvoľnených opatrení:
- v pondelok až piatok o 16.40 hodine
- v sobou o 17.00 hodine s platnosťou na nedeľu
- v nedeľu o 7.50, 9.00, 10.45 hodine