Informovanie o spsôbe výpočtu

Odkaz na súbor, v ktorom sa môže občan informovať o spsôbe výpočtu úrovne vytriedeni KO 2018: -> KLIK <-