Zápisnica miestnej volebnej komisie

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Dolný Vadičov, vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018.

 

Dokument č.1   -> TU <-

Dokument č.2   -> TU <-

Dokument č.3   -> TU <-

Dokument č.4   -> TU <-

Dokument č.5   -> TU <-

Dokument č.6   -> TU <-

Dokument č.7   -> TU <-