Dotazník - Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2023

Vážení obyvatelia, naša obec v súčasnosti spracúva Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2023. Prosíme Vás o vyplnenie tohto dotazníka.