Oznam pre majiteľov psov

Upozorňujeme všetkých majiteľov psov, aby zabránili znečisťovaniu verejných priestranstiev, miestnych komunikácií a poškodzovaniu zelene.

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný bezodkladne a bezprostredne výkaly odstrániť.